Výstavba minihřišť 2013

Od roku 2017 změnilo MŠMT podmínky pro získávání dotací ze státního rozpočtu. Ty již nebudou distribuovány prostřednictvím střešních sdružení jako je FAČR, ale kluby a další spolky si mohou podat žádost o dotaci přímo na MŠMT. Následující odstavce tedy prosím berte pouze jako informaci o způsobu rozdělování dotací platném do roku 2016.

minihřiště

FAČR tímto informuje veřejnost, že projekt výstavby minihřišť bude pokračovat i v roce 2013. Dosud se podařilo v rámci projektu FAČR, UEFA a MŠMT vybudovat celkem 75 minihřišť (20 minihřišť v roce 2005, 10 minihřišť v roce 2006, 28 minihřišť v roce 2008, 4 minihřiště v roce 2009, 3 minihřiště v roce 2010, 5 minihřišť v roce 2011 a 5 minihřišť v roce 2012).

Rok 2013 bude opět spíše rokem přechodovým, jelikož FAČR má zažádáno o podporu projektu jen u MŠMT a to ve výši 8.000.000,- Kč, což podle dosavadních zkušeností odpovídá podpoře výstavby cca 10 minihřišť. Pro rok 2013 nebude žádáno o podporu ze strany UEFA - prostředky UEFA jsou schváleny VV FAČR na výstavbu víceúčelového objektu a tréninkového centra mládeže FAČR.

Projekt výstavby minihřišť pro rok 2013 tedy počítá s výstavbou cca 10 minihřišť z prostředků FAČR a MŠMT. Tak jako u všech projektů/grantů MŠMT je však třeba počkat na finální schválení žádosti - zde se rozhodne cca v květnu 2013.

2. Po dohodě FAČR, UEFA a MŠMT nadále platí jednotný projekt – tzn. unifikovanost (viz projektová dokumentace níže) s tím, že vrchní stavba může, ale nemusí obsahovat mantinely! Investoři (obce, města, kluby, školy, atd.) mohou pro veškeré stavební práce využít libovolné stavební firmy – samozřejmě za zásadního předpokladu dodržení kvality stavby (podklad, atd.). Kvalita provedení bude před položením umělé trávy 3. generace podrobena kontrole a teprve následně bude umělá tráva na minihřiště položena (příslušné náležitosti bude obsahovat smlouva mezi investorem a FAČR).

3. Pro rok 2013 platí, že ze sdružených prostředků FAČR a MŠMT bude kompletně uhrazen vlastní povrch, tedy umělá tráva 3. generace (konkrétní cena bude známa po výsledku výběrového řízení na dodavatele). Ostatní náklady hradí investor.

4. Pro rok 2012 platí, že ze sdružených prostředků FAČR a MŠMT bude kompletně uhrazen vlastní povrch, tedy umělá tráva 3.generace (konkrétní cena bude známa po výsledku výběrového řízení na dodavatele). Ostatní náklady hradí investor.

Náležitosti a termíny:
a) do 28. 2. 2013 přijímá FAČR (FAČR, p. Otakar Mestek, Diskařská 4, 160 17 – tel: 233029243) přihlášky od investorů na výstavbu minihřišť,
b) po uzávěrce přihlášek budou osloveny Krajské fotbalové svazy, které doporučí pořadí priorit výstavby v jejich regionu – termín 10. 3. 2013,
c) následně VV na svém březnovém/dubnovém zasedání schválí finální seznam investorů pro rok 2013 s tím, že bude nutné počkat na výsledek žádosti FAČR u MŠMT – rozhodnuto by zde mělo být cca v květnu 2013,
d) smlouvy s cca 10 investory budou uzavřeny v co nejkratším termínu po rozhodnutí výsledku žádosti FAČR u MŠMT (cca květen 2013),
f) v období květen-cca listopad proběhne výstavba, včetně položení umělých trav, předání staveb, kolaudací, inaugurací, atd.
g) FAČR upozorňuje všechny potencionální investory, že pokud nebude schválena žádost na MŠMT, bude projekt výstavby pro rok 2013 zrušen.Projektová dokumentace


Soubory ke stažení ve formátu JPGSoubory ke stažení ve formátu XLS nebo DOCMgr. Otakar Mestek
ředitel oddělení neprofesionálního a mládežnického fotbalu
Fotbalová asociace České republiky
Diskařská 4, 160 17 Praha 6
Tel.: (+420) 233 029 243
Fax: (+420) 233 353 107
Mobil: (+420) 603 556 245
E-Mail: mestek@fotbal.cz
Web: http://www.fotbal.cz


Rychlé odkazy

Fotogalerie

Partneři Komise pro stadiony a hrací plochy