PROJEKT SOLIDARITY - již neplatí - týkalo se roku 2012

Společně proti živlům, aneb pomozte fotbalovým klubům, buďme solidární, může to zítra potkat třeba i Vás = „FOTBAL SOBĚ!“

Patron projektu – Karel Poborský, člen VV FAČR a bývalý reprezentant + vybraní reprezentanti ČR vždy z postiženého kraje

PŘISPĚVATELÉ NA KONTO SOLIDARITY


 1. Členská základna FAČR (všichni členi FAČR)
  • 5% z celkové částky vybraných Členských příspěvků FAČR na „Projekt SOLIDARITY“
  • každoročně uloženo na konto SOLIDARITY 349 349 379 / 0800 (v případě větších škod v daném roce – možnost zvýšení na 7%)
  • Částka bude uvolněna dle klíče rozdělení finančních prostředků odsouhlaseným VH FAČR v červnu 2011 a to z 20% určených pro potřeby FAČR (73% OFS, 7% KFS)
 2. Dobrovolní dárci (kluby, hráči, rozhodčí, delegáti, sponzoři, veřejnost) Nejvýznamnější dárci obdrží pamětní ocenění, poděkování a jejich jmenný seznam bude zveřejněn na www.fotbal.cz a www.kshp.cz
  • Konto bude transparentně využíváno i na případné finance poskytnuté ze zdrojů UEFA, či Asociace krajů.
  • Veškeré vybrané finance na kontě budou transparentně k nahlédnutí na www.fotbal.cz a www.kshp.cz a vždy bude zveřejňováno, kterým klubům a jaké částky budou poskytnuty.
  • Výše škod vždy zjistí a shromáždí příslušný KFS, jehož kraj a kluby byly postiženy a jednotlivé škody individuálně zmapují odborníci z komise KSHP, které stanovisko předloží VV FAČR.
  • Rozdělování finančních prostředků klubům bude mít v gesci komise složená z členů VV FAČR za okresy a kraje, včetně místopředsedů pod něž postižené kraje a kluby spadají.
Konto solidarita

Dopis předsedy KSHP 2012

Vážení sportovní přátelé,

v dnešní těžké době, kdy financí a podpory stále ubývá, jsou v našem hnutí kluby, které dost často potřebují pomoc. Ano jsou to kluby, které postihly v nedávné době ničivé povodně, či jiné živelné katastrofy. Bohužel není v našich silách jim finančně pomáhat z vlastních zdrojů a ani Státní samospráva nedokáže často pomoci vzhledem k financování poničených městských, či obecních majetků (školy, školky, úřady, nemocnice, náměstí, silnice, atd.).

Proto VV FAČR vytvořil a schválil „projekt SOLIDARITY“, se kterým se nyní obracíme do vlastních fotbalových řad, k našim spoluhráčům a vyzíváme naše hnutí k podpoře Projektu „SOLIDARITY“ na pomoc svým blízkým, sousedům i přespolním, kteří to právě momentálně potřebují.

Není roku, kdyby nás příroda nechává v klidu „dělat“ si náš fotbal, ale bohužel chvíli co chvíli hrozí ničivými povodněmi, přívalovými dešti či jinými katastrofami. Proto vznikl „projekt SOLIDARITY“ a bylo založeno speciální „Konto SOLIDARITY“ 349 349 379 / 0800, které bude sloužit ke shromažďování financí, potřebných pro naše postižené kluby. Nikdo neví, kdy a koho může tato nepříjemná událost postihnout, a tak bychom všichni rok co rok přispívali do „společné“ kasičky a z těchto zdrojů pomáhali.

Na „Konto SOLIDARITY“ bude každoročně převedeno 5% z celkové částky vybraných peněz z Členských příspěvků (z částky určenou pro potřeby FAČR, nikoliv z částek určených pro kluby), ale také mohou na konto přispívat i dobrovolní dárci, ať již sponzoři, hráči, rozhodčí, delegáti, funkcionáři či široká veřejnost pomocí Dárcovské DMS, či finančním příspěvkem zaslaným na „Konto SOLIDARITY“. Proto Vás prosíme a vyzíváme, přispívejte každoročně dle svých možností jakoukoli částkou, která pro Vás nemusí být významnou, ale pro někoho může být existenční. Významné dárce rádi oceníme prostřednictvím FAČR.

…Tak jako si náš Český národ uměl pomoci vybrat na Národní divadlo s heslem „Národ sobě!“, tak věříme že náš „fotbalový národ“ dokáže pomoci Projektem SOLIDARITA potřebným klubům pod heslem „Fotbal sobě!“

Je opravdu nutné podpořit ty kluby, které díky přírodním živlům přišly o všechno, o svůj fotbalový domov, o to jediné co měli.

Za to Vám patří velké uznání a poděkování…

S úctou Petr Voženílek v. r.
člen VV FAČR

V Praze dne 26. ledna 2012

Rychlé odkazy

Fotogalerie

Partneři Komise pro stadiony a hrací plochy