Granty a dotace

Od roku 2017 změnilo MŠMT podmínky pro získávání dotací ze státního rozpočtu. Ty již nebudou distribuovány prostřednictvím střešních sdružení jako je FAČR, ale kluby a další spolky si mohou podat žádost o dotaci přímo na MŠMT. Následující odstavce tedy prosím berte pouze jako informaci o způsobu rozdělování dotací platném do roku 2016.

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o možnostech získání dotací prostřednictvím Fotbalové asociace České republiky resp. MŠMT, UEFA apod. Zde si můžete stáhnout Adresář kontaktních osob pro dotační programy v jednotlivých krajích ČR.

Tyto dotace mají různá kritéria výběru, zásady pro poskytování se také obvykle každý rok trochu mění v souladu se změnami státní legislativy. Konkrétní podmínky pro aktuální rok naleznete na samostatných stránkách, ke kterým se dostanete kliknutím na příslušný titul v záhlaví této stránky

Jedná se zejména o tyto dotační tituly:

  1. Zelený trávník
    Příspěvek na rekonstukci či vybudování travnaté hrací plochy, případně instalaci zavlažovacího systému.
  2. Výstavba minihřišť
    Příspěvek na vybudování hřiště s umělým povrchem o rozměrech 20 × 40 m.
  3. SZNR
    Jedná se o dotaci na pořízení strojních investic. V podmínkách fotbalu zejména na nákup strojů pro údržbu hracích ploch. Týka se však pouze hřišť a stadionů, kde se uskutečňují utkání nebo příprava českých fotbalových reprezentačních týmů.

KSHP FAČR vyvíjí iniciativu k otevření nového Projektu Victor, který by od roku 2013 pomohl vybudovat hřiště s umělým povrchem 3. generace (UT3G) pro soutěžní utkání přípravek a mladších žáků (4+1 5+1 a 7+11) o velikosti 60 × 42 m s 2 a 3 m výběhy. Teze programu včetně grafických podkladů naleznete v sekci Dotace -> Projekt Victor

.

Pro letošní rok jsme zažádali o zřízení dalších dvou neninvestičních dotací na údržbu minihřišť a údržbu atestovaných hřišť s umělými povrchy 3. generace. Koncem dubna budeme vědět, zda akce budou otevřeny a s jakou celkovou částkou a podle toho program vyhlásíme. Pro podrobnosti sledujte tyto stránky.

Rychlé odkazy

Fotogalerie

Partneři Komise pro stadiony a hrací plochy