SZNR

SZNR (stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu) je program vyhlášený MŠMT, který je realizován prostřednictvím ČSTV s určením pro sportovní reprezentaci. Návrhy zpacovávají příslušné sportovní svazy.

V prostředí FAČR jsou tyto investiční prostředky využívány na nákup strojů a zařízení určených pro údržbu hracích ploch, na kterých se odehrávají utkání reprezentačních družstev nebo reprezentační příprava.

Opět je uzávěrka požadavků pro sportovní svazy do 31. 8. předchozího roku.

Se svými náměty se můžete obrátit na Komisi SHP, která návrh za FAČR vypracovává. Posléze o návrhu rohoduje VV FAČR.

Seznam strojních investic FAČR naleznete zde.

Rychlé odkazy

Fotogalerie

Partneři Komise pro stadiony a hrací plochy